Ako uplatňovať v praxi aj v živote individuálny prístup?

Ako uplatňovať v praxi aj v živote individuálny prístup?

„Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

Albert Einstein

 

 

Nedávno mi padol na Instagrame do oka jeden, z môjho pohľadu, veľmi výstižný obrázok. Išlo o stvárnenie rôznych zvierat, od slona cez opicu, vtáky po ryby a šelmy, stojacich v jednom rade. Pred nimi, za lavicou, sedí ľudská osoba, v úlohe učiteľa a vraví: „Aby sme zabezpečili spravodlivý prístup každému účastníkovi, prejdete všetci rovnakou skúškou: vyleziete na strom. Obrázok bol nazvaný - Náš školský systém a k nemu pripnutý výrok Alberta Einsteina, viď vyššie.

 

S uvedeným výrokom a obrazom systému vzdelávania ja, osobne, veľmi súznim. Neodzrkadľuje individualitu, špecifiká osobnosti. To, čo je pre jedného obrovskou devízou, môže byť pre druhého úplná katastrofa. Napriek tomu, že sme tieto „nespravodlivosti uniformného systému” zažili na vlastnej koži, podporujeme ich šírenie aj naďalej a dokonca ich denne využívame v práci či doma.

 

Najčastejšie uplatňujeme techniky, o ktorých sme presvedčení, že pomáhajú. Dávame rady, ponúkame zaručené pracovné postupy, prikazujeme vypracované riešenia problémov. Metódy, ktoré pri pomoci druhým sú, vo svojej podstate, neúčinné. Samozrejme sú určité situácie alebo povolania, kedy majú tieto techniky právoplatne svoje miesto. Dnes sa však pozrime na bežné a denné fungovanie obyčajného človeka pracujúceho v kancelárskom svete na akomkoľvek kariérnom zaradení.

 

Ľudia nepotrebujú byť riadení, ľudia potrebujú voľnú ruku.

Richard Florida

 

V minulosti bola väčšina ľudí platená za to, že podávala fyzický výkon. Súčasnosť sa posúva do neviditeľnej roviny a sme platení za to, aby sme mysleli. A aké sú bežné praktiky lídrov a manažérov? David Rock hovorí, že priepasť medzi spôsobom akým sú zamestnanci riadení a spôsobom, akým by ľudia chceli byť riadený sa neustále zväčšuje. Na vrchole zoznamu sťažností zo strany zamestnancov je kvalita leadershipu. Rýchla doba, potreba flexibilných reakcií na neustále zmeny, nástup novej generácie a mnoho ďalších faktorov prináša neskúsených manažérov a nízku úroveň kvalifikovanosti lídrov.

 

David vo svojej knihe Leadership s kľudnou mysľou rozberá, ako individuálny prístup v praxi manažéra alebo lídra vychádza zo základných poznatkov o fungovaní mozgu a ako jeden z nástrojov riadenia využíva aj základné koučingové metódy.

 

 

1. Rešpektujte svoje okolie

 

Na prvom mieste stojí fakt, že každý mozog je iný. Žiadne dva mozgy nie sú rovnaké. To dáva podklad pre rôzne vnímanie týchto istých záležitostí. SWOT analýza v mojom ponímaní bude vyzerať inak ako v predstave mojej kolegyne. Každý máme vlastné predstavy a myšlienkové pochody a žiadne nie sú rovnaké. Preto rešpektujte názory a spôsob myslenia svojich kolegov.

 

 

2. Pestujte si vlastnú sebareflexiu

 

Podľa Davida Rocka úspech je vychádza z aktívneho počúvania a efektívne prejavu. Počúvajte nielen vypovedané slovo, ale vnímajte celý potenciál vypovedaného. Tón reči, gestikulácia, mimika - hovoria to isté ako slová? 

 

Vo svojom ústnom prejave hovorte k veci, nech je váš prejav stručný. Používajte konkrétne pomenovania. Čím stručnejšie a konkrétnejšie sa vyjadríte, tým klesá pravdepodobnosť vzájomného nepochopenia sa.

 

 

3. Využívajte koučing ako jeden z nástrojov lídra

 

Vymeňte príkazy a nariadenia za otázky. Prejavte úprimný záujem a pýtajte sa svojich kolegov. Pripravte si zoznam možných otázok. Zamerajte sa myslenie a hľadanie riešení. Čím jednoduchšia otázka, tým viac podporí myslenie. Sila je skrytá v otvorených otázkach, na ktoré nepoznáte odpoveď.

 

 

Autor článku: Helena Windisch

 

 

Ak máte chuť dozvedieť sa viac o tom ako funguje mozog, ako uplatňovať koučingové metódy v praxi manažéra, lídra, ako viesť efektívne rozhovory s ľudmi okolo vás, neváhajte a napíšte nám. Sme tu pre vás.

 

Vás PDC tím

Latest from Helena Windisch